Categories: Všeobecné
      Date: Oct 24, 2011
     Title: Spustenie testovacej prevádzky
Dnešným dňom sa spúšta testovacia prevádzka portálu dominko.sk

Firemný portál bude dostupný na www.dominko.sk a bude priebežne dopĺňaný a takisto Vás budeme informovať o dôležitých informáciach a novinkách o našej spoločnosti.