Vytlačiť tútor stranu

Kontakt

Sídlo firmy (fakturačné údaje)

Dominko s.r.o
Brehy 82
023 13 Čierne
Slovensko
IČO: 45634521
IČ DPH: SK2023074053
Bankové spojenie: ČSOB Slovensko
Číslo účtu: 4011684979/7500
IBAN SK02 7500 0000 0040 1168 4979
Prevádzka
areál Poľnohospodárskeho družstva Čierne,
02313 Čierne.

View Larger Map
.
Pavol Dominko
konateľ
tel: +421907174042
email: dominko@dominko.sk
.
Mgr. Jana Časnochová
Ekonomický riaditeľ
tel: +421918250177
email: casnochova.j@dominko.sk
.
Andrej Časnocha
konateľ
tel: +421944557054
email: casnocha@dominko.sk