Vytlačiť tútor stranu

Kontrola a kvalita

Sme držiteľmi certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2015:

Rozmerovú kontrolu hotových dielov a produktov realizujeme pomocou:
- 3D meracím strojom LKV 10.7.6.
- digitálne posuvné meradla, digitálne mikrometre, 3-bodové mikrometre na meranie dier, koncové mierky, kalibre a iné
- optických zariadení: lupy, mikroskopy


Vykonávame 100% vstupnú aj výstupnú kontrolu materiálov a vyrábaných dielov .